Sociale Veiligheid

 

Dé allerleukste club van Gouda!

Sociale Veiligheid

Inleiding Sociale Veiligheid:

We vinden het binnen Zeekadetkorps Gouda belangrijk dat leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Zeekadetactiviteiten kunnen doen.

Wat is sociale veiligheid?

Sociale veiligheid binnen het Zeekadetkorps Gouda betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging.
Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc.
Samen met de  plaatselijke korpsen werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving

Gedragscode

De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door iedereen die een functie binnen Zeekadetkorps vervult, te worden onderschreven. Wij maken gebruik van de gedragscode van het Zeekadetkorps Nederland zoals omschreven in het Huishoudelijk Reglement bijlage J punt 3 die je hier kunt downloaden (https://zeekadetkorps-nederland.nl/wp-content/uploads/J-191109-HHR-bijlage-J-Gedrag.pdf). Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk, gewezen op deze gedragscode.

Verklaring Omtrent het Gedrag
Wie denkt aan kinderen, jongeren en het Zeekadetkorps, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor alle (kader)leden, vrijwilligers en bestuur van 18 jaar en ouder is één van de maatregelen die Zeekadetkorps Nederland getroffen heeft om binnen onze organisatie een veilige omgeving te bieden. Het Huishoudelijk Regelement van het Zeekadetkorps Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschrijdend gedrag en/of het niet overleggen van een VOG, personen te weren en/of uit te schrijven.

Aanstellingsbeleid
Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen met de wensen van onze organisatie voeren wij niet alleen intakegesprekken maar hebben we ook afgesproken dat de eerste 3 maanden een soort proefperiode zijn. In die proefperiode zoomen we o.a. in op de inhoudelijke functie, de gedragscode, het Huishoudelijk reglement en allerlei trainingen die onze (nieuwe) vrijwilliger kan volgen om zich zo snel als mogelijk onderdeel te voelen van onze organisatie. Als bestuur maken wij gebruik van diverse methodieken die door Zeekadetkorps Nederland zijn ontwikkeld.

Vertrouwenspersoon
Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze vertrouwenspersonen graag voor je klaar. Om de contactpersonen van het Zeekadetkorps  Gouda te bereiken zijn er visitekaartjes gedrukt met daarop de telefoonnummers. Deze kaartjes liggen in verschillende verblijven van de Freyr.  Ook kun je altijd contact opnemen met de vertrouwenspersoon van het Zeekadetkorps Nederland.
De vertrouwenspersonen binnen het Zeekadetkorps Gouda zijn:

  • Renske Engel
  • Marco Hogendijk
  • Joyce van Mannekens

De vertrouwenspersoon van het Zeekadetkorps Nederland is 24 uur per dag te bereiken (via een bereikbaarheidsdienst) op 06-28220995 of via de email vp@zkk.nl.

Wil je zeekadet worden?

Natuurlijk wil je dat! Je kunt 3 zaterdagen gratis komen kijken voordat je een beslissing neemt. Klik op aanmelden en vul je gegevens in. Wij bellen je dan om een afspraak te maken. DOEN!!

Zeekadetkorps Nederland

Veel meer informatie over het Zeekadetkorps Nederland kan je vinden via de site. Klik op de vlag hieronder.